ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Α. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.
  (ΕΓΓΡΑΦΟ Α)
 2. ΑΡΧΕΙΟ 1 – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.
  (ΕΓΓΡΑΦΟ Β)
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ.
  (ΕΓΓΡΑΦΟ Γ)
 4. ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
  (ΕΓΓΡΑΦΟ Δ)

Β. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ.
  (ΕΓΓΡΑΦΟ Α)
 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.
  (ΕΓΓΡΑΦΟ Β – ΜΕΓΕΘΟΣ 350Mb)